Assalamualaikum dan salam sejahtera............Selamat datang ke Blog SMK Tan Sri Osman Mohd Sa'at............Azam Ilmu Amal............Jadikanlah hari ini lebih baik daripada semalam

Monday, March 21, 2011

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU


Strategi Pengajaran dan Pembelajaran adalah kebolehan guru dalam memilih, menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum.

Tiga Jenis Strategi iaitu:
 1. Pemusatan Guru
 2. Pemusatan Murid
 3. Pemusatan Bahan

1. Strategi Pemusatan Guru
 • Guru memainkan peranan yang utama
 • Guru menguasai dan mengawal aktiviti murid
 • Guru bercakap murid mendengar - komunikasi sehala
 • Kepimpinan guru bersifat autokratik
 • Guru mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru
 • Guru mementingkan pencapaian akademik

2. Strategi Pemusatan Murid
 • Murid memainkan peranan aktif dalam proses P & P
 • Komunikasi dan interaksi guru – murid dua hala
 • Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik
 • Strategi P & P lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid
 • Perkembangan murid secara menyeluruh
 • Perbezaan individu diberi perhatian

3. Strategi Pemusatan Bahan
 1. Bahan pengajaran digunakan oleh guru seperti carta, model, gambar, kad kerja atau kad imbasan. 
 2. Bahan bantu pembelajaran digunakan oleh murid seperti kad aktiviti, kad cantuman, lembaran kerja, pembilang dan lain-lain.
 3. Mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan untuk mencapai objektif
 4. Menekankan perkembangan kognitif, rohani dan jasmani
 5. Menggunakan bahan bantu mengajar untuk membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas
 6. Mempertingkatkan interaksi sosial murid
 7. Mengajar dan belajar melalui pengalaman

Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya, terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan dalam kelas. Di antaranya ialah:
 • PENDEKATAN INDUKTIF
 • PENDEKATAN ELEKTIF
 • PENDEKATAN TEMATIF
 • PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI
 • PENDEKATAN KOPERATIF DAN KOLOBERATIF
 • PENDEKATAN INDUKTIF

Pendekatan-pendekatan ini:
 • Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat
 • Murid membuat kesimpulan
 • Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai
 • Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan
 • BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan
 • Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan, pendengaran dan sentuhan