Assalamualaikum dan salam sejahtera............Selamat datang ke Blog SMK Tan Sri Osman Mohd Sa'at............Azam Ilmu Amal............Jadikanlah hari ini lebih baik daripada semalam

Wednesday, February 29, 2012

PELANCARAN 1M1S

Pada pukul 7.50 pagi tadi bertempat di Dataran Minda, secara rasminya Tuan Pengetua telah melancarkan 1Murid 1Sukan (1M1S) di SMKTSOMS.

Apakah 1M1S?

Dasar 1M1S mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan falsafah Pendidikan kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Justeru, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan di sekolah sepanjang tahun. Dasar ini selaras dengan dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan di kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui strategi sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan.

Objektif dasar 1M1S:
 1. Meningkatkan kecergasan jasmani.
 2. Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni.
 3. Memupuk perpaduan di antara kaum.
 4. Membentuk budaya sukan di kalangan murid.
 5. Memenuhi naluri semulajadi murid.
 6. Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal.
 7. Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.

Pengisian pelancaran:
 • Ucapan pelancaran oleh Tuan Pengetua.
 • Persembahan koir 1M1S.
 • Demonstrasi kelab-kelab sukan dan permainan.
 • Mesyuarat gung kelab-kelab sukan.


Saturday, February 11, 2012

MERENTAS DESA

Hari ini suasana sekolah berubah seketika dengan kemeriahan larian peserta rentas desa. Masing-masing penuh bersemangat berlari di laluan yang telah ditentukan termasuk di jalan-jalan kampung di sekitar sekolah. Mereka ingin menyumbangkan seberapa banyak mata kepada pasukan masing-masing. Di akhir acara Tuan Pengetua telah menyampaikan hadiah-hadiah kepada para pemenang. 

Friday, February 3, 2012

GURU YANG BERKESAN DAPAT MENINGKATKAN PRESTASI ANAK DIDIK

Guru yang berkesan adalah guru yang berjaya mengamalkan dan membudayakan pengajaran dan pembelajaran berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan satu elemen yang amat penting untuk meningkatkan prestasi pencapaian akademik sesebuah sekolah. Penyelidik-penyelidik telah mengenalpasti elemen-elemen penting berkaitan dengan peranan guru yang berkesan akan dapat meningkatkan pendidikan berkualiti.
 
Di antara ciri-ciri guru yang berkesan adalah seperti berikut:-
 1. Berpengetahuan tentang Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran serta cara dan metodologi untuk mencapai objektif pelajaran.
 2. Menggunakan segala bahan pengajaran seperti Bahan Bantu Mengajar dan Bahan Bantu Belajar dengan berkesan.
 3. Mengenali pelajar-pelajar, tahap pencapaian pelajar dan mengenalpasti keperluan setiap pelajar mereka.
 4. Menyedia kan peluang untuk pelajar belajar dan menguasai kemahiran yang berkaitan dengan pelajaran yang diajar.
 5. Memberikan maklumbalas yang berkesan kepada pelajar dari masa ke semasa berkaitan tahap pencapaian yang telah dapat dikuasai oleh pelajar.
 6. Membuat refleksi tentang pengajaran dan pembelajaran agar pelajar boleh
  menggunakan kemahiran yang diperolehi semasa belajar.
   
   
Kajian oleh Doyle (1987) telah menunjukkan pelajar belajar dengan lebih cemerlang sekiranya guru dapat melakukan perkara berikut:-
 1. Menggunakan strategi belajar secara tersusun dan terancang.
 2. Menjelaskan objektif pengajaran.
 3. Merancang Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran dengan teratur.
 4. Menyedia ruang dan peluang untuk pelajar membuat latihamal untuk meningkatkan kemahiran.
 5. Menyoal pelajar dengan pelbagai tahap kecerdasan untuk memastikan pelajar memahami apa yang diajar.
 6. Membuat pembetulan kesalahan pelajar agar pelajar boleh menggunakan kemahiran yamg diperolehi.
 
Proses pengajaran dan pembelajaran berkesan tidak tertakluk kepada model pengajaran yang tertentu sahaja.Guru-guru hendaklah meneliti dan memilih model pengajaran yang paling berkesan dalam membantu pelajar-pelajar mereka menguasai topik pembelajaran.Pemilihan ini seharusnya berdasarkan situasi pembelajaran dan tahap pencapaian kumpulan pelajar yang terlibat.
 
Kajian oleh Kyriacou pula menunjukkan bahawa seseorang guru mestilah memiliki perkara berikut:-
 1. Tahu apa yang diajar.
 2. Tahu cara penyampaian yang paling berkesan.
 3. Pandai menggunakan setiap peluang yang ada semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
 4. Bijak memilih cara dan metode terbaik untuk mencapai objektif pengajaran.
 
Guru harus sentiasa melengkapkan diri dengan input terkini untuk menjadi guru yang lebih berkesan.Guru juga perlu bersedia untuk mengabungjalin pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada dengan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Guru juga harus proaktif dan bersedia untuk memajukan diri mereka sepanjang masa sejajar dengan perkembangan pendidikan.